ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 Faaliyetlerinizi enerji kullanarak mı yürütüyorsunuz? Enerji bilinci ile sektörünüzde saygınlığınızı arttırmak ister misiniz?

Enerji maliyetlerinizi azaltmak, sera gazı emisyonlarınızı kontrol altında tutmaya yönelik olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Enerji Yönetimi Politikanızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır. EN 16001 standardı ile uyumlu olarak yayınlanan, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji ihtiyaçlarının tespit edilmesi, tüketimlerinin ölçülmesi ve kayıt altına alınması, aksiyon planlarının oluşturulması odaklıdır.

NİSSERT, TÜRKAK akreditasyonu ile tecrübe kazandığı yönetim sistemleri denetçileri ile ISO 50001 konusunda eğitim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

ISO 50001 Sisteminin Avantajları

–          Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlarsınız,

–          Enerji Tasarrufu yaparsınız,

–          Sera gazı emisyonlarınızı azaltırsınız,

–          Çevre etki ve boyutlarınızı azaltırsınız,

–          Makine ve ekipmanlarınızın performansını takip edebilirsiniz,

–          Verimlilik Artırıcı Proje Hibe Desteklerinden yararlanabilirsiniz,

ISO 50001 standardı aşağıdaki ana başlıklar ve alt başlıklardan oluşmaktadır.

Önsöz
Tanıtım
1 Kapsam
2 Referanslar
3 Terimler ve Tarifler
4 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri
4.1 Genel Gereklilikler
4.2 Yönetimin Sorumluluğu
4.2.1 Genel
4.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler
4.3 Enerji Politikası
4.4 Planlama
4.4.1 Genel
4.4.2 Enerji Profili
4.4.3 Enerji Temel Değerleri
4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
4.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler
4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
4.5 Uygulama ve Operasyon
4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
4.5.2 Dokümantasyon
4.5.3 Operasyonel Kontrol
4.5.4 İletişim
4.5.5 Dizayn
4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma
4.6 Performans Kontrolü
4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler
4.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi
4.6.3 İç Tetkik
4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları
4.6.5 Kayıtların Kontrolü
4.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

EK A (Bilgilendirme)- Bu Uluslararası Standardın Kullanımına İlişkin Kılavuz Bilgiler
A.1 Genel Gereklilikler
A.2 Yönetimin Sorumluluğu
A.2.1 Genel
A.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler
A.3 Enerji Politikası
A.4 Planlama
A.4.1 Genel
A.4.2 Enerji Profili
A.4.3 Enerji Temel Değerleri
A.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
A.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler
A.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
A.5 Uygulama ve Operasyon
A.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
A.5.2 Dokümantasyon
A.5.3 Operasyonel Kontrol
A.5.4 İletişim
A.5.5 Dizayn
A.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma
A.6 Performans Kontrolü
A.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler
A.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi
A.6.3 İç Tetkik
A.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları
A.6.5 Kayıtların Kontrolü
A.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
A.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
A.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

ISO 50001 Belgelendirmeleri başvuru formumuz ile bize iletebilirsiniz.

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi İLETİŞİM Sayfamızı Kullanarak Bize Yazabilirsiniz