İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU)

NİSSERT, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan aldığı yetki ve TÜRKAK’ dan aldığı akreditasyonla İyi  Tarım Uygulamaları konusunda kontrol ve sertifikasyon yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet AKTAŞ koordinatörlüğünde yönetilen bölümümüz, tarımsal belgelendirmeler konusunda tecrübeli kontrolör ve sertifikerlerce sizlerin hizmetindedir.

İyi Tarım Uygulamaları çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir tarımsal üretim biçimidir. İyi Tarım Uygulamaları tekniği ile yapılacak tarımsal üretim ile hem insanlarımıza sağlıklı gıda temin etmiş oluruz hem de gelecek kuşaklara sağlıklı ve yeterli gıda üretebilecekleri toprak ve su gibi doğal kaynakları bırakmış oluruz. İTU ile ilgili detaylı bilgiyi www.iyi.tarim.gov.tr adresinden alabilirsiniz.

İyi Tarım Uygulamaları Üreticiye Ne Yarar Sağlar?

▬      İyi Tarım Uygulamalarına göre üretim yapan üreticinin ürettiği ürünler sağlık yönünden güvenilir olduğu için, daha kolay müşteri bulur ve daha yüksek fiyatla satılabilir.

▬      İyi Tarım Uygulamalarına göre üretim yapan üretici, toprağını erozyon ve tuzlanma gibi tehlikelerden korur ve sadece birkaç yıllığına değil sürekli bol ürün alma şansına sahip olur.

▬      İyi Tarım Uygulamalarına göre üretim yapan üretici, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alacağı kredilere %60′ a varan oranlarda daha düşük faiz ödeme avantajına sahip olur.

▬      İyi Tarım Uygulamalarını uygulayan üreticiler ve üretici birlikleri tarımsal desteklemelerden öncelikli olarak faydalandırılırlar.

 İyi Tarım Uygulamalarına göre üretim Nasıl Yapılır?

İyi Tarım Uygulamaları kontrol ve denetim altında yapılan bir üretim biçimidir. Bu sisteme göre üretim yapmak isteyen üretici veya işletmeler, yönetmeliğe göre İl ve İlçe Müdürlüklerinin sürekli kontrolünde olurlar. Bunun için; Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşları,  Bakanlığa ve İl Müdürlüğüne sertifika düzenlediği üreticiler hakkında bilgi verir.

Üreticiler, üretimlerini, dokümanlarını ve kayıtlarını İyi Tarım Uygulamaları prensibinde hazırlanmış olan uygunluk kriterlerine göre yapmalıdır. www.iyi.tarim.gov.tr  web sayfasından bu kriterleri bulabilirsiniz.

 İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Nasıl Alınır?

İyi Tarım Uygulamaları sertifikası sahibi olmak isteyen üreticiler, kurmuş oldukları sistemi en az üç ay uyguladıktan sonra kontrol geçirebilir. Üretici bir danışmandan yararlanarak veya bizzat kendisi öğrenerek, İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine uygun üretim sistemini kuracaktır. Kontrol geçirmek için, kendi üretimi konusunda Bakanlıktan yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvuracaktır. Yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme imzalar ve ardından da kontrol işlemi kontrolörler tarafından gerçekleştirir. Yapılan kontrolün ardından, üreticiler sözleşmenin ve ilgili yönetmeliğin tüm şartlarını yerine getiriyorsa, doyası kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun sertifikerine gönderilir, sertifika düzenlenmesi uygun görülürse sertifikası düzenlenir.

İyi Tarım Uygulamaları sertifikasını tarımsal üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri paketleyen firmalar alabilmektedir. Üreticiler tek tek sertifika alabilecekleri gibi, üye oldukları üretici birlikleri veya kooperatifler kanalıyla, grup halinde de alabilirler.

NİSSERT’ den bu konuda bu konuda nasıl hizmet alınacak?

İyi Tarım Uygulamaları konusunda NİSSERT’ den hizmet almak istiyorsanız lütfen “Başvuru Formu” muzu doldurarak bizimle iletişime giriniz.  Kuruluşumuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan “Yaş meyve-sebze” ve “Tarla Bitkileri” konusunda kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.  Bununla birlikte, EN 45011 konusunda TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından da akredite bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşudur.

İyi Tarım Uygulamaları konusunda daha detaylı bilgiyi; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.iyi.tarim.gov.tr linkinden alabileceğiniz gibi, NİSSERT Tarımsal Belgelendirmeler Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet AKTAŞ’ ın mehmetaktas@nissert.com.tr mail adresiyle iletişime geçmenizle de edinebilirsiniz.

İTU Başvuru Formu

 

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi İLETİŞİM Sayfamızı Kullanarak Bize Yazabilirsiniz