KALİTE POLİTİKASI


 

İlgili ulusal ve uluslararası standart ve rehberlere uygun olarak her kesime tarafsız bir şekilde hizmet vermek amacımızdır. Bu nedenle ülkemizde ürün sertifikalandırma ve kalite bilincinin yerleşmesi için üzerimize düşen her tür görevi mali, ticari ve siyasi baskı altında kalmadan, sertifikasyon faaliyetleri ile ilgili hiçbir şekilde danışmanlık hizmetleri vermeksizin ve çıkar ilişkisine girmeksizin herkes için eşit şekilde yerine getirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak temel politikamızdır.

Bu hedefe ulaşmak için müdürler kurulumuz; ISO 17021-1:2015, ISO 17065:2012, ilgili TÜRKAK dokümanları ve yasal mevzuatla birlikte T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış ilgili yönetmeliklere göre kurulmuş olan ürün ve sistem sertifikalandırma yönetim sisteminin uygulanması sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli arttırılmasını sağlayacak eğitim, beceri, deneyim, alt yapı ve iş ortamı gibi kaynakların temini ve sürekli iyileştirmeyi mümkün kılan düzeltici önleyici faaliyetleri ön koşul olarak benimser.

NİSSERT, sertifikasyonun ülkemiz için yararlı olabilmesinde güven duygusunun esas olduğu inancı içinde;

Tarafsızlık/ Yeterlilik / Sorumluluk / Şeffaflık /Gizlilik/Şikayetlere Duyarlılık /Risk Temelli Yaklaşım

İlkelerini, tüm faaliyetlerinde temel almaktadır.

NİSSERT çalışanları, yalnızca sertifikalandırılan kuruluşa karşı değil, sertifikalandırılan kuruluşun ilişki içinde bulunduğu diğer kişi, kurum ve kuruluşlara karşı da sorumludur. Şunu unutmayalım;

NİSSERT, VERDİĞİ SERTİFİKALANDIRMA HİZMETİNDE, TÜM PAYDAŞLAR ADINA BİLİRKİŞİDİR.

NİSSERT; verdiği hizmetlere yönelik itirazlara ve şikayetlere açık olmayı, bunları önemsemeyi ve bunları önyargısız biçimde incelemeyi ve sonuçlandırmayı, verdiği hizmetin kalitesi açısından temel sayar.

NİSSERT çalışanları, itiraz veya şikayet konusu olabilecek noktaların asgariye indirilmesi kadar, kendisine ulaşan bildirimleri hemen “ İtirazları ve Şikayetleri Değerlendirme Komitesi ” ne iletmekle yükümlüdür.  Her NİSSERT çalışanı, sağlayacağı bilgi ve belgelerle, itirazın veya şikayetin hakkaniyet ölçütleri içinde ve nesnel biçimde en kısa sürede sonuçlandırılması için yardımcı olmalıdır.

Hiçbir MÜŞTERİMİZİN, şikayetini NİSSERT’ e duyuramama veya şikayetine yanıt alamama gibi bir şikayeti olmamalıdır.

 

 

                                                                                                                                    İlhan KOÇHİSARLI

                                                                                                                                    Müdürler Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                               02.01.2017