TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ


NİSSERT, haksız kar amacı gütmeyen bir şirkettir. Gelirlerini, sertifikalandırma faaliyetleri ve eğitimler oluşturmaktadır. Güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.

 

NİSSERT bütün hizmetlerinde;

Tarafsızlık/ Yeterlilik / Sorumluluk / Açıklık /Gizlilik ve Şikayetlerin Çözümlenmesi /Risk Temelli Yaklaşım

İlkelerini, tüm etkinliklerinde temel almaktadır.

 

İlgili ulusal ve uluslararası standart ve rehberlere uygun olarak her kesime tarafsız bir şekilde hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

 

NİSSERT‘ in hizmetlerine erişim, müşterilerin büyüklüğüne veya herhangi bir birlik veya gruba üyelik durumuna ya da daha önceden NİSSERT tarafından verilmiş olan sertifika sayısına bağlı değildir. Tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımıza eşit prosedürler uygulanmaktadır. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmamaktadır. Müşterilerimize eşit mali yükümlülükler getirilmekte olup hukukun üstünlüğüne bağlı olduğumuzu ve bağlı kalacağımızı garanti ederim. 

 

NİSSERT, Verdiği Tüm Hizmetlerinde, Tüm Paydaşlar Adına Bilirkişidir.

Ülkemizdeki sertifikalandırma bilincinin yerleşmesi için üzerimize düşen her tür görevi mali, ticari ve siyasi baskı altında kalmadan, sertifikalandırma faaliyetleri ile ilgili hiçbir şekilde danışmanlık hizmetleri vermeksizin ve çıkar ilişkisine girmeksizin herkese eşit şekilde yerine getirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamayı da temel politika edindiğimizi ve bunları sağlamak için de sürekli gelişmeyi sağlayacağımızı garanti ederim.

 

Tarafsızlığı korumak amacıyla, organizasyon yapısı ve bu yapı içinde yer alan yönetim katmanları ve komitelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ilkeleri ve usullerini tanımlamış, dokümante etmiş ve bunlar uyarınca faaliyet göstermektedir.

 

Tarafsızlığa yönelik bir risk analizi yapılmış olup, tüm çıkar çatışmaları ve objektifliğimiz burada değerlendirilmiştir. Tarafsızlık ile ilgili risk belirlediğinde, böyle bir riski nasıl ortadan kaldıracağını veya nasıl en aza indireceğini tarafsızlık komitesi çalışmalarıyla garanti altına almaktayız. Tüm hizmetlerimizde görev alan veya bunlara katılan personel ve komitelerin çalışmaları ve kararı hiçbir şekilde (idari, mali, siyasi veya başka yönden) etki altında değildir.

 

Tüm bu hususlar daima tarafımdan garanti edilmektedir.

 

İlhan KOÇHİSARLI

Müdürler Kurulu Başkanı