ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri


  • ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası onaylı başdenetçi eğitimlerimiz ile denetçilik kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Etkin denetim yapılmasına yönelik birdenetçi yetiştirme programıdır. Programda standart bilgileri ve proses denetimi yaklaşımı ile denetim temel bilgileri aktarılır, aktarılan bilgiler “workshop” çalışmaları ile pekiştirilir.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınav sonrası başarılı adaylara uluslararası geçerliliğe sahip Baş Denetçi Sertifikası verilir. Bu sertifika ile herhangi bir denetim kuruluşu ile irtibata geçebilir, denetçi/başdenetçi kariyerinize başlayabilirsiniz. Dilerseniz kuruluşunuzda iç denetim organizasyonlarını yönetebilir, iç denetçi olabilirsiniz. Tüm bunlara ilaveten özgeçmişinize uluslararası bir sertifika programını başarı ile bitirdiğinize dair bilgi ekleyerek kariyeriniz için tercih edilebilirliğinizi artırabilirsiniz.

Bu eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 5 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 9001 Temel Eğitimi

Kalite yönetim sistemi’ nin uygulanması, mevcut sistemini iyileştirme ve sürekli kılmayı hedefleyen katılımcı ve kuruluşların farkındalıklarını artırıcı temel bilgilerle donatıldığı eğitimimiz, ISO’ un yönetim sistemi standartlarına bir giriş oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitimden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 2 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • Risk Temelli Proses Yönetimi Eğitimi

ISO 9001 başta olmak üzere tüm ISO sistem standartlarının temel gerekliliklerinden birisi olan Risk Temelli Proses Yönetimi yaklaşımı hakkında gerekli tüm bilgiyi katılımcılara/yöneticilere aktarmak ve yöntemi açıklamak üzere tasarlanmış bu eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 1 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi

Kuruluş için kalite tetkikçilerinin yetiştirilmesine yönelik tasarlanan eğitimimizde iç tetkikleri gerçekleştirecek çalışanlara tetkik tekniği ve yöntemi ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Tetkikçilerin seçimi ve etkin iç tetkikler gerçekleştirmesine yönelik ISO 19011 standardı temelinde verilen eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 1 gün

BAŞVURU FORMU