ISO 22000 ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Temel Eğitimleri


  • ISO 22000 Baş Tetkikçi Eğitimi

Uluslararası onaylı baş tetkikçi eğitimlerimiz ile tetkikçilik kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Etkin bir gıda güvenliği sistem tetkiki yapılmasına yönelik tetkikçi yetiştirme programıdır. Programda standart bilgileri ve proses tetkiki yaklaşımı ile tetkik temel bilgileri aktarılır, aktarılan bilgiler “workshop” çalışmaları ile pekiştirilir.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınav sonrası başarılı adaylara uluslararası geçerliliğe sahip Baş Tetkikçi Sertifikası verilir. Bu sertifika ile herhangi bir belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçebilir, tetkikçi/baştetkikçi kariyerinize başlayabilirsiniz. Dilerseniz kuruluşunuzda iç tetkik organizasyonlarını yönetebilir, iç tetkikçi olabilirsiiniz. Tüm bunlara ilaveten özgeçmişinize uluslararası bir sertifika programını başarı ile bitirdiğinize dair bilgi ekleyerek kariyeriniz için tercih edilebilirliğinizi artırabilirsiniz.

Süre: 5 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 22000 Temel Eğitimi

Eğitimimiz Gıda güvenliği’ ni sağlamada en kabul görmüş yaklaşımlardan birisi olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için sistem kurma, uygulama, mevcut sistemi iyileştirme ve sürekli kılmayı hedefleyen katılımcı ve kuruluşları temel bilgilerle donatmak, farkındalığı artırmak amacı ile tasarlanmıştır. Bu eğitimimize katılarak gıda güvenliğini tehdit eden tehlikelerin kontrol altına alınmasına yönelik sistem, yöntem ve pratik bilgileri yüksek deneyime sahip eğitmenlerimizden bol örneklerle öğrenmek ve kişisel/kurumsal gelişiminize katkı sağlamak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 2 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • FSSC 22000 Eğitimi

GFSI onaylı FSSC 22000 Standardı’ na ait tüm bilgilerin ve yöntemin katılımcılara aktarıldığı eğitimimiz, kabul görmüş en değerli standartlardan birisi olan FSSC 22000’ in uygulanması, iyileştirilmesi ve sürekli kılınması için farkındalık ve temel bilgi dağarcığınızın artmasını sağlayacak. Yüksek deneyime sahip eğitmenlerimiz tarafından verilen bu eğitimimiz ile önemli bir sertifikaya sahip olarak özgeçmişinizde fark yaratacaksınız.
Süre: ISO 22000 Temel Eğitimi almış gruplarda 1-2 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • Genel Gıda Hijyeni Eğitimi

Başta Codex genel hijyen kılavuzları olmak üzere mevzuat ve bilimsel çalışmalardan elde edilen bilgiler çerçevesinde düzenlenmiş bu eğitimimiz, gıda ve tarım sektörünün tüm yönetici ve çalışanlarına göre tasarlanmıştır. Gıda güvenliğini sağlamada personel hijyeninden gıda güvenliği tehlikelerine kadar zengin bilgilerin verildiği bu eğitimimizi almak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 1 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • Ön Gereksinim Programları Eğitimi

Gerek FSSC 22000 ve gerekse ISO 22000 Gıda Güvenliği sistem standartlarının uygulanabilmesi ve başarılı olabilmesi için önce ön gereksinim programlarının tamamlanması gereklidir. Buna ilaveten başta gıda güvenliği ekip üyeleri olmak üzere iç tetkikçiler, baştetkikçiler ve ilgili tüm yöneticilerin ön gereksinim eğitimi alıp almadıkları tetkikçiler tarafından da sorgulanmaktadır.

ISO 22002 serisi standartların temel bilgilerinin anlatıldığı eğitimimizde uzman eğitimenlerimiz, gıda güvenliği için ön gereksinimler kapsamındaki tüm bilgileri katılımcılara aktarmaktadırlar. Bu eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 1 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • Hijyenik Tasarım Eğitimi

Gıda üreten, satan tüm işyerlerinde altyapı ve ekipman tasarımı ile ilgili temel bilgilerin katılımcılara aktarıldığı bu özel eğitimimiz, bina tasarımından kullanılacak malzemelerin özelliklerine kadar, nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgilerinizi zenginleştirecek. Mevzuat, uluslararası geçerli standart ve kurallara uyumluluğunuz için önemli bir adım olan Hijyenik Tasarım eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

 

  • Gıda Savunması Eğitimi

FSSC 22000, BRC ve IFS için uygulaması zorunlu bir konu olan Gıda Savunması ile ilgili eğitimimiz, son yıllarda giderek önem arzeden kuruluş içi ya da dışı kasıtlı potansiyel girişimler, bulaşma riskleri, ürün güvenliği açısından riskli noktalar ve tüm bu risklerin önlenmesine dair yöntem ve temel bilgilerin aktarılacağı şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 1 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 22000/FSSC 22000 İç Tetkikçi Eğitimi

Kuruluş için kalite ve gıda güvenliği tetkikçilerinin yetiştirilmesine yönelik tasarlanan eğitimimizde iç tetkikleri gerçekleştirecek çalışanlara tetkik tekniği ve yöntemi ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Tetkikçilerin seçimi ve etkin iç tetkikler gerçekleştirmesine yönelik ISO 19011 standardı temelinde verilen eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 2 gün

BAŞVURU FORMU