ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri


  • ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası onaylı başdenetçi eğitimlerimiz ile denetçilik kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Etkin denetim yapılmasına yönelik birdenetçi yetiştirme programıdır. Programda standart bilgileri ve proses denetimi yaklaşımı ile denetim temel bilgileri aktarılır, aktarılan bilgiler “workshop” çalışmaları ile pekiştirilir.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınav sonrası başarılı adaylara uluslararası geçerliliğe sahip Baş Denetçi Sertifikası verilir. Bu sertifika ile herhangi bir denetim kuruluşu ile irtibata geçebilir, denetçi/başdenetçi kariyerinize başlayabilirsiniz. Dilerseniz kuruluşunuzda iç denetim organizasyonlarını yönetebilir, iç denetçi olabilirsiniz. Tüm bunlara ilaveten özgeçmişinize uluslararası bir sertifika programını başarı ile bitirdiğinize dair bilgi ekleyerek kariyeriniz için tercih edilebilirliğinizi artırabilirsiniz.

Bu eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 5 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kuruluşların en önemli kaynağı olan insan kaynağının iş güvenliği, öncelikli hususlar arasında giderek belirgenleşmekte ve önem arzetmektadir. ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardının uygulanması, mevcut sistemini iyileştirme ve sürekli kılmayı hedefleyen katılımcı ve kuruluşların farkındalıklarını artırıcı temel bilgilerle donatıldığı eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 2 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Kuruluş için kalite ve İSG tetkikçilerinin yetiştirilmesine yönelik tasarlanan eğitimimizde iç tetkikleri gerçekleştirecek çalışanlara tetkik tekniği ve yöntemi ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Tetkikçilerin seçimi ve etkin iç tetkikler gerçekleştirmesine yönelik ISO 19011 standardı temelinde verilen eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 2 gün

BAŞVURU FORMU