ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri


  • ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası onaylı başdenetçi eğitimlerimiz ile denetçilik kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Etkin denetim yapılmasına yönelik birdenetçi yetiştirme programıdır. Programda standart bilgileri ve proses denetimi yaklaşımı ile denetim temel bilgileri aktarılır, aktarılan bilgiler “workshop” çalışmaları ile pekiştirilir.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınav sonrası başarılı adaylara uluslararası geçerliliğe sahip Baş Denetçi Sertifikası verilir. Bu sertifika ile herhangi bir denetim kuruluşu ile irtibata geçebilir, denetçi/başdenetçi kariyerinize başlayabilirsiniz. Dilerseniz kuruluşunuzda iç denetim organizasyonlarını yönetebilir, iç denetçi olabilirsiniz. Tüm bunlara ilaveten özgeçmişinize uluslararası bir sertifika programını başarı ile bitirdiğinize dair bilgi ekleyerek kariyeriniz için tercih edilebilirliğinizi artırabilirsiniz.

Bu eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 5 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Bilgi çağındayız. Bilginin kontrollü şekilde paylaşımı bir avantaj olmakla birlikte gizliliğe sahip ya da çok önemli bilginin kaybolması, saklanması, kontrollü paylaşımı ve erişiminin kontrollülüğünün sağlanmasına yönelik ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının uygulanması, mevcut sistemini iyileştirme ve sürekli kılmayı hedefleyen katılımcı ve kuruluşların farkındalıklarını artırıcı temel bilgilerle donatıldığı eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 2 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Kuruluş için bilgi güvenliği iç tetkikçilerinin yetiştirilmesine yönelik tasarlanan eğitimimizde iç tetkikleri gerçekleştirecek çalışanlara tetkik tekniği ve yöntemi ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Tetkikçilerin seçimi ve etkin iç tetkikler gerçekleştirmesine yönelik ISO 19011 standardı temelinde verilen eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 2 gün

BAŞVURU FORMU

 

  • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Bilginin teknolojiyle bütünleşik ve teknolojik imkanları kullanılarak yönetilmesi faaliyetlerini yürütenler içinISO 20001 Bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi standardının uygulanması, mevcut sistemini iyileştirme ve sürekli kılmayı hedefleyen katılımcı ve kuruluşların farkındalıklarını artırıcı temel bilgilerle donatıldığı eğitimimizden yararlanmak için lütfen ’ nu doldurunuz.

Süre: 1 gün

BAŞVURU FORMU