OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Belgelendirmesi


Helal Gıdda Belgelendirmesi Nedir?
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıdda İçin Genel Kurallar” standardıdna göre kurulmuş olan sistemlerin belgelendirilmesidir. Helal gıdda için kuruluşlar, bir izlenebilirlik sistemi de uygulamalıddıdr. Belgelendirme denetimi için kuruluşlar, ISO 22000 standardıdnıd temel alan bir yönetim sistemine sahip olmalıddıdr.
Helal kavramıd; İslami kurallara göre izin verilen maddeleri içerir. İslami kurallara göre yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan arıdndıdrıdlmıdş yerlerde veya cihazlarda hazıdrlanan-işlenen-taşıdnan ve depolanan, bu durumlarıdn dıdşıdnda üretilen herhangi bir gıdda ile hazıdrlama-işleme-taşıdma ve depolama aşamasıdnda direkt temasta olmayan ürün” şeklinde tanıdmlamıdştıdr.
Helal olmayan ürünlerin bir kıdsmıd ise aşağıdda listelenmiştir:
 

 • Domuz veya yabani ayıd,
 • Köpek, yıdlan veya maymun,
 • Pençe ve ön dişleri olan aslan, kaplan vb. etobur hayvanlar,
 • Kartal, akbaba vb. avcıd kuşlar,
 • Fare, kıdrkayak, akrep ve benzeri zararlıd hayvanlar,
 • Arıd, karıdnca ve ağaçkakan gibi İslami hükümlere göre kesimi yasaklanmıdş hayvanlar,
 • Bit, sinek, at sineği ya da diğer benzeri hayvanlar gibi genelde insanlar arasıdnda iğrenilen ve istenmeyen hayvanlar,
 • Kurbağa, timsah ve diğer benzeri hem karada hem suda yaşayan hayvanlar,
 • Pulu olmayan herhangi bir deniz canlıdsıd,
 • İslami kurallara göre kesilmeyen herhangi bir hayvan,
 • Kan ya da kanla karıdştıdrıdlmıdş hazıdr yemekler,
 • Suda yaşayan ve İslami hükümlere göre avlanmayan hayvanlar (sudan canlıd avlanmayan ya da ölü avlanan hayvanlar),
 • Alkollü, zehirli veya zararlıd içecekler veya bunlarla karıdşmıdş olan maddeler.
 • İslami kurallara göre kesin bir delille açıdk bir şekilde yasaklanmıdş olan her türlü ürün, faaliyet

Belgelendirme yapıdlan konular; Gıdda, kozmetik, banka, turizm vb. değişik konularıd da içermektedir. 
NİSSERT’ in Helal Gıdda belgelendirme yaptıdğıd konular;

 • Et ve et ürünleri
 • Süt ve günlük ürünler
 • Yumurta ve yumurta ürünleri
 • Tahıdl ve tahıdl ürünleri
 • Sebze ve hayvansal yağ ve yağlar
 • Meyve, sebze ve onlarıdn ürünleri
 • şeker ve şekerleme ürünleri
 • Meşrubatlar (alkolsüz içecekler)
 • Bal ve arıd ürünleri ürünleri
 • Beslenme destekleri
 • Gıdda katkıd maddeleri
 • Enzimler
 • Mikro organizmalar
 • Balıdk ve balıdk ürünleri
 • Su

 

 

HELAL Belgelendirme hizmetimizden yararlanmak için

HELAL GIDA ve ÜRÜN BAŞVURU FORMU

HELAL belgelendirme alanındaki eğitim hizmetlerimiz için tıklayınız veya nissert@nissert.com.tr  e-posta bizimle iletişime geçiniz.

OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Belgelendirmesi BİLGİ TALEBİ FORMU