GLOBALGAP Belgesi


GLOBALG.A.P. Standardı ve GLOBALG.A.P. Sertifikası Nedir?

GLOBALG.A.P. standardı Avrupa’daki büyük perakendeciler ve yiyecek firmalarının 1997 yılında bir araya gelerek, müşterilerine sundukları tarım ürünleri ve yiyeceklerin belli standartta olmasını garanti edebilmek için, kendi satın almalarında şart koşmak üzere belirledikleri standartlardır.

GLOBALG.A.P. protokolü değişik tarım ürünlerini kapsamakta ise de en yaygın uygulama sebze ve meyve alanındadır.

Almanya’da bir sivil toplum hareketi olarak başlatılan GLOBALG.A.P. standardı kısa sürede bir çok ülkede yayılmıştır. Çünkü Avrupa’nın önde gelen sebze meyve ithalatçıları, satın alacakları sebze ve meyveler için GLOBALG.A.P. belgesini şart koşmaktadırlar. Avrupa’ ya tarım ürünü satışında ülkeleri için avantaj elde etmek isteyen pek çok ülke, GLOBALG.A.P. protokolüne uyum için yerel yasalar çıkarmışlardır.

GLOBALG.A.P. Prensipleri Neleri İçerir?

GLOBALG.A.P. prensipleri, gıda güvenliği konusunda; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), entegre mücadele (IPM) ve entegre bitki yetiştiriciliği (ICM) ilkelerini esas alarak; ürünü tüketecek insanı, çevreyi, üretimde çalışan isçilerin hak ve refahını ve üreticinin kârını bir arada gözeten ilkeler dizinidir. Şeffaf bir izlenebilirlik, mutlak koşuldur. Yani, toprak hazırlığından başlayarak yetiştiricilik sırasındaki tüm faaliyetleri ve ürünlerin üretim yerinden son tüketiciye kadar olan zinciri incelemeye olanak verecek şekilde kayıt tutulur.

GLOBALG.A.P. Sertifikası Üreticiye Ne Yarar Sağlar?

GLOBALG.A.P. sertifikası her şeyden önce üreticinin ürününe daha iyi bir pazar sağlar. Avrupa pazarının büyük bir bölümünü kontrol eden perakendeci pazarlar GLOBALG.A.P. sertifikasını şart koşmaktadırlar.

GLOBALG.A.P. Sertifikası Nasıl Alınır?

GLOBALG.A.P. sertifikasını tarımsal üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri paketleyen firmalar alabilmektedir. Üreticiler tek tek sertifika alabilecekleri gibi, üye oldukları üretici birlikleri veya kooperatifler kanalıyla, grup halinde de alabilirler.

Kuruluşumuz, 2006 yılından bu yana  GLOBALG.A.P. konusunda hizmet etmektedir. Akademisyenler koordinatörlüğünde kurulan bölümümüz, tarımsal belgelendirmeler konusunda tecrübeli kontrolör ve sertifikerlerce sizlerin hizmetindedir.

GLOBAL G.A.P. konusunda NİSSERT’ den belgelendirme hizmeti almak için lütfen “Başvuru Formu” muzu doldurarak bizimle iletişime geçiniz. 

GLOBAL G.A.P. uygulamaları belgelendirme alanındaki eğitim hizmetlerimiz için tıklayınız veya nissert@nissert.com.tr e-posta bizimle iletişime geçiniz.

GLOBALGAP Belgesi BİLGİ TALEBİ FORMU