İnsan, çevre ve canlı sağlığını etkileyebilecek ürünlerin Avrupa Birliği’nce yayınlanmış direktiflere uygun olarak üretilmesi ve piyasaya sunulması gerekmektedir.

Bu uygunluğun göstergesi ürüne iliştirilen CE markasıdır. Bu markanın kullanımı, ürünün cinsine bağlı olarak, onaylı kuruluş belgelendirmesini gerektirebilmektedir. Kuruluşumuz; Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Fransa firmalarının temsilciliği ile aşağıdaki direktifler kapsamındaki ürünler için CE markalaması hizmeti yürütülmektedir.

– 2017/745/EU (93/42/EEC) Tıbbi Cihazlar Regülasyonu

– 2017/746/EU In vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Regülasyonu

– CPR 305/2011Yapı Malzemeleri Regülasyonu

– 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanım Regülasyonu

– 2009/48/EC Oyuncakların Güvenliği Direktifi

– 2006/42/EC Makineler Direktifi

– 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifi (LVD)

– 2014/29/EU  Basit Basınçlı Kaplar Direktifi

– 2016/426/EU Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu

– 2014/68/EU Basınçlı Kaplar Direktifi

– 2014/30/EU Elektro-Manyetik Uyumluluk Direktifi (EMC)

– 2014/28/EU Sivil Kullanımlar İçin Patlayıcılar Direktifi

CE Belgelendirmesi konusunda NİSSERT’ den belgelendirme hizmeti almak için lütfen “Başvuru Formu” muzu doldurarak bizimle iletişime geçiniz. 

CE Belgelendirmesi uygulamaları belgelendirme alanındaki eğitim hizmetlerimiz için tıklayınız veya nissert@nissert.com.tr e-posta bizimle iletişime geçiniz.

CE Belgesi BİLGİ TALEBİ FORMU