ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


Güvenli gıdaya erişim, hepimiz için vazgeçilmez ve yaşamsal öneme sahip bir haktır. “Gıda Zinciri” olarak tanımlanan; tarımsal faaliyetlerle başlayıp tüketicinin gıdayı tüketmesiyle son bulan zincir boyunca ve zincirle ilgili tüm halkalarda gıdanın güvenliğine yönelik sistem yaklaşımı, uluslararası kabul görmüş en temel gıda güvenliği yaklaşımıdır.

Değişen tüketici alışkanlıkları, gıdaların mevsimlere ve dünya çapında tüketicilere dağılımındaki değişiklikler, hassas tüketici gruplarındaki artış, toplu tüketimin artışı, sağlığı korumada farkındalığın artması, tarım ve gıda işleme teknik ve teknolojilerindeki gelişmeler, pazar şartları, çevre kirliliği, artan nüfus, şehir yaşantısını seçen tüketicilerde artış, hazır gıdalara daha fazla yöneliş gibi daha sayılabilecek birçok nedenle Gıda Güvenliği’ ni sağlamaya yönelik etkin tedbir alma ihtiyacı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’ nın uygulanması ve belgelendirilmesini önemli hale getirmektedir.

Gıdalarda var olabilecek ve tüketenlerin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önceden değerlendirilmesi; önemli gıda güvenliği tehlikelerini kontrol altına alacak tedbir/tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirlerin Kritik Kontrol Noktalarında HACCP Planı ile veya mümkünse Operasyonel Ön Gereksinim Programı Planı ile izlenerek kontrol altında tutulmasına yönelik önleyici yaklaşım, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin temel konusudur.

Tüm bunların yanında bir yönetim sistemi olarak Kalite Yönetim Sistemi’ nin unsurları ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmış olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek için temel gereksinimleri tanımlar ve kontrol altında güvenli bir gıda zinciri döngüsünü destekler.

Ulusal gıda mevzuatı ve Codex Alimentarius’ un gıda üretimindeki temel hijyen prensiplerinin yanında GMP, GHP, GLP, GAP protokol ve standartları da temel alan bir sistem yaklaşımı olan ISO 22000 Standardı, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini de kendi bünyesinde uyumlaştırmış halde barındırmaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin yararları nelerdir?

 • Gıda kaynaklı hastalıklara ve yaralanmalara sebep olan tehlikelerin kontrolü için bir sistem yaklaşımı getirir.
 • Gıda zinciri boyunca  tüm taraflarla etkin bir iletişim ve kontrolün sağlanmasını teşvik eder.
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırır.
 • Sağlıklı bir toplum ve geleceğin kurulmasına rol oynar.
 • Gıda güvenliği kaynaklı şikayetlerin azaltılması ve ortadan kaldırılmasını sağlar.
 • Yaptırımlar nedeni ile çeşitli kayıpların yaşanmasını önler. 
 • Ürünlerle ilgili iade ve kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
 • Bir çoğu ön gereksinim kapsamındaki fiziksel kaynakların ve uygulamaların gıda güvenliğine yönelik etkin yönetilmesini ve uygunluğunu sağlar.
 • Kuruluşun altyapıdan personel farkındalığına ve ürün özelliklerine kadar sürekli iyileşmesine katkı sağlar.
 • Kanun ve yönetmeliklere uyumluluğun etkinliğini artırır.
 • Etkin bir yönetim ve kontrol sağlar.
 • Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde uyumu geliştirir.
 • Başta müşteriler olmak üzere tüm taraflara gıda güvenliği ile ilgili hassasiyetinizin kanıtını sağlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’ nı Kimler Uygulamalıdır?

 • Çiftçiler (gıda üretimine yönelik tüm bitkisel ve hayvansal üretim)
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni/katkı üreticileri,
 • Gıda işleyicileri/üreticileri,
 • Gıda satıcıları (yerleşik, seyyar, esnaf, market, pazar, hal),
 • Gıda hizmeti sağlayıcıları,  
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Gıda üretimi için temizlik, dezenfeksiyon, pest kontrol ürünleri ve hizmetleri sunanlar,
 • Gıda üretimi için ambalaj, ekipman, araç-gereç v.b. temas madde ve malzemesi üretenler,
 • Gıda depolama ve taşımacılığı yapan kuruluşlar,
 • Hastane, otel ve restoranlar,
 • Evcil hayvan maması üretenler,
 • Gübre, tarım ilacı, veteriner ilaçları üretenler,

ISO 22000 Standard Ailesi

Temel şartlar

 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri- Gıda Zincirindeki Herhangi Bir Organizasyon İçin Gereksinimler

 

ISO 22002 Ön Gereksinim Programları

 • 22002-1: Gıda üretimi                                    
 • 22002-2: Toplu Yemek Üretimi
 • 22002-3: Çiftçilik
 • 22002-4: Gıda Ambalajı Üretimi
 • 22002-5: Taşıma ve Depolama
 • 22002-6: Yem ve Hayvan Gıdası Üretimi

Diğer

 • ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar
 • ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Uygulama Kılavuzu
 • ISO 22005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Yem ve Gıda Zincirinde İzlenebilirlik
 • ISO 22006 ISO 9001’ in Bitki Üretimine Uygulanması İçin Kılavuz

Kuruluşumuz, standardın yeni revizyonları için gelişimini sürekli olarak gerçekleştirmekte ve akreditasyonlarını her gerektiğinde hemen güncelleyerek ISO 22000 belgelendirmesini TÜRKAK, ANAB, DaKKS ve CAI akrediteli olarak gerçekleştirmektedir.

ISO 22000 Belgelendirmesi hizmetimizden yararlanmak için BAŞVURU FORMU’ nu doldurduktan sonra bize gönderebilirsiniz.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi alanındaki eğitim hizmetlerimiz için tıklayınız veya nissert@nissert.com.tr e-posta bizimle iletişime geçiniz.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi BİLGİ TALEBİ FORMU

Güvenli gıdaya erişim, hepimiz için vazgeçilmez ve yaşamsal öneme sahip bir haktır. “Gıda Zinciri” olarak tanımlanan; tarımsal faaliyetlerle başlayıp tüketicinin gıdayı tüketmesiyle son bulan zincir boyunca ve zincirle ilgili tüm halkalarda gıdanın güvenliğine yönelik sistem yaklaşımı, uluslararası kabul görmüş en temel gıda güvenliği yaklaşımıdır.

Değişen tüketici alışkanlıkları, gıdaların mevsimlere ve dünya çapında tüketicilere dağılımındaki değişiklikler, hassas tüketici gruplarındaki artış, toplu tüketimin artışı, sağlığı korumada farkındalığın artması, tarım ve gıda işleme teknik ve teknolojilerindeki gelişmeler, pazar şartları, çevre kirliliği, artan nüfus, şehir yaşantısını seçen tüketicilerde artış, hazır gıdalara daha fazla yöneliş gibi daha sayılabilecek birçok nedenle Gıda Güvenliği’ ni sağlamaya yönelik etkin tedbir alma ihtiyacı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’ nın uygulanması ve belgelendirilmesini önemli hale getirmektedir.

Gıdalarda var olabilecek ve tüketenlerin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önceden değerlendirilmesi; önemli gıda güvenliği tehlikelerini kontrol altına alacak tedbir/tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirlerin Kritik Kontrol Noktalarında HACCP Planı ile veya mümkünse Operasyonel Ön Gereksinim Programı Planı ile izlenerek kontrol altında tutulmasına yönelik önleyici yaklaşım, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin temel konusudur.

Tüm bunların yanında bir yönetim sistemi olarak Kalite Yönetim Sistemi’ nin unsurları ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmış olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek için temel gereksinimleri tanımlar ve kontrol altında güvenli bir gıda zinciri döngüsünü destekler.

Ulusal gıda mevzuatı ve Codex Alimentarius’ un gıda üretimindeki temel hijyen prensiplerinin yanında GMP, GHP, GLP, GAP protokol ve standartları da temel alan bir sistem yaklaşımı olan ISO 22000 Standardı, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini de kendi bünyesinde uyumlaştırmış halde barındırmaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin yararları nelerdir?

 • Gıda kaynaklı hastalıklara ve yaralanmalara sebep olan tehlikelerin kontrolü için bir sistem yaklaşımı getirir.
 • Gıda zinciri boyunca  tüm taraflarla etkin bir iletişim ve kontrolün sağlanmasını teşvik eder.
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırır.
 • Sağlıklı bir toplum ve geleceğin kurulmasına rol oynar.
 • Gıda güvenliği kaynaklı şikayetlerin azaltılması ve ortadan kaldırılmasını sağlar.
 • Yaptırımlar nedeni ile çeşitli kayıpların yaşanmasını önler. 
 • Ürünlerle ilgili iade ve kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
 • Bir çoğu ön gereksinim kapsamındaki fiziksel kaynakların ve uygulamaların gıda güvenliğine yönelik etkin yönetilmesini ve uygunluğunu sağlar.
 • Kuruluşun altyapıdan personel farkındalığına ve ürün özelliklerine kadar sürekli iyileşmesine katkı sağlar.
 • Kanun ve yönetmeliklere uyumluluğun etkinliğini artırır.
 • Etkin bir yönetim ve kontrol sağlar.
 • Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde uyumu geliştirir.
 • Başta müşteriler olmak üzere tüm taraflara gıda güvenliği ile ilgili hassasiyetinizin kanıtını sağlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’ nı Kimler Uygulamalıdır?

 • Çiftçiler (gıda üretimine yönelik tüm bitkisel ve hayvansal üretim)
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni/katkı üreticileri,
 • Gıda işleyicileri/üreticileri,
 • Gıda satıcıları (yerleşik, seyyar, esnaf, market, pazar, hal),
 • Gıda hizmeti sağlayıcıları,  
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Gıda üretimi için temizlik, dezenfeksiyon, pest kontrol ürünleri ve hizmetleri sunanlar,
 • Gıda üretimi için ambalaj, ekipman, araç-gereç v.b. temas madde ve malzemesi üretenler,
 • Gıda depolama ve taşımacılığı yapan kuruluşlar,
 • Hastane, otel ve restoranlar,
 • Evcil hayvan maması üretenler,
 • Gübre, tarım ilacı, veteriner ilaçları üretenler,

ISO 22000 Standard Ailesi

Temel şartlar

 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri- Gıda Zincirindeki Herhangi Bir Organizasyon İçin Gereksinimler

 

ISO 22002 Ön Gereksinim Programları

 • 22002-1: Gıda üretimi                                    
 • 22002-2: Toplu Yemek Üretimi
 • 22002-3: Çiftçilik
 • 22002-4: Gıda Ambalajı Üretimi
 • 22002-5: Taşıma ve Depolama
 • 22002-6: Yem ve Hayvan Gıdası Üretimi

Diğer

 • ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar
 • ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Uygulama Kılavuzu
 • ISO 22005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Yem ve Gıda Zincirinde İzlenebilirlik
 • ISO 22006 ISO 9001’ in Bitki Üretimine Uygulanması İçin Kılavuz

Kuruluşumuz, standardın yeni revizyonları için gelişimini sürekli olarak gerçekleştirmekte ve akreditasyonlarını her gerektiğinde hemen güncelleyerek ISO 22000 belgelendirmesini TÜRKAK, ANAB, DaKKS ve CAI akrediteli olarak gerçekleştirmektedir.

ISO 22000 Belgelendirmesi hizmetimizden yararlanmak için BAŞVURU FORMU’ nu doldurduktan sonra bize gönderebilirsiniz.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi alanındaki eğitim hizmetlerimiz için tıklayınız veya nissert@nissert.com.tr e-posta bizimle iletişime geçiniz.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi BİLGİ TALEBİ FORMU